Cyflwyno Microsoft Copilot: Dewch i gwrdd â'ch cydymaith AI bob dydd ar gyfer gwaith a bywyd. Dysgu mwy

Mae Office nawr yn Microsoft 365

Mae'r Microsoft 365 newydd s yn gadael i chi greu, rhannu a chydweithio i gyd mewn un lle gyda'ch hoff apiau

Cofrestru ar gyfer y fersiwn am ddim o Microsoft 365

Am ddim neu bremiwm:
Mae Microsoft 365 yma i'ch helpu chi

Bydd pawb yn cael lle storio yn y cwmwl ac apiau Microsoft 365 hanfodol ar y we am ddim

Teils yn cynrychioli rhai o'r rhaglenni am ddim sydd ar gael am ddim gyda Microsoft 365

Creu rhywbeth ysbrydoledig

Dylunio unrhyw beth i chi a'ch teulu yn gyflym—cardiau pen-blwydd, taflenni ysgol, cyllidebau, postiadau cymdeithasol, fideos, a mwy—does dim angen profiad dylunio graffeg.

Archwilio mwy yn Microsoft Create
Teils Creu yn arddangos rhai o'r posibiliadau creu am ddim â Microsoft 365

Storio'n hyderus

Mae eich ffeiliau a'ch atgofion yn aros yn ddiogel yn y cwmwl, gyda 5 GB o le storio am ddim a mwy na 1 TB os byddwch chi'n dewis premiwm

Enghreifftiau gweledol sy'n arddangos rhai o'r mathau o gynnwys y mae modd eu storio'n ddiogel ym Microsoft 365

Rhannu â ffrindiau...

...hyd yn oed os nad oes ganddyn nhw Microsoft 365. Cydweithio a chreu ffeiliau'n ddi-dor gyda'ch ffrindiau a'ch teulu

Cynrychioliad gweledol o deulu yn rhannu cynnwys

Diogelu eich data personol

Gallwch ychwanegu a monitro gwybodaeth aelodau eich teulu yn eich dangosfwrdd yn hawdd

Sgrinluniau symudol a bwrdd gwaith o’r ap Diogelwch Teulu sy’n helpu teuluoedd i gadw mewn cysylltiad ac yn ddiogel

Mwy o apiau mewn llai o leoedd

Mae'r Microsoft 365 newydd yn dod â'ch hoff apiau Microsoft i gyd at ei gilydd ar un platfform sythweledol

Darlun o bos yn dangos rhyng-gysylltiad rhaglenni ym Microsoft 365

Cael ap symudol Microsoft 365 am ddim

Llwytho'r ap symudol Microsoft 365 am ddim Cod QR sy'n mynd â chi i'ch siop apiau symudol