Croeso i'ch Office

Mae Microsoft Office cwbl newydd yn eich galluogi i greu, rhannu a chydweithio i gyd mewn un lle â'ch hoff apiau

Creu cyfrif ar gyfer y fersiwn o Office am ddim
Am ddim neu premiwm: Mae
Office yma i’ch helpu chi
Bydd pawb yn cael lle storio yn y cwmwl ac apiau Office hanfodol ar y we, am ddim
Teils yn cynrychioli rhai o’r rhaglenni am ddim sydd ar gael gyda Office am ddim
Creu o unrhyw le, unrhyw bryd, ag unrhyw ap
Gallwch chi a'ch teulu greu ffeiliau ac albymau lluniau ymdrwythol a trawiadol a mwy, i gyd mewn profiad Office unedig
Creu teils gan arddangos rhai o’r posibiliadau creu am ddim gyda Microsoft Office
Storio'n hyderus
Mae eich ffeiliau a'ch atgofion yn aros yn ddiogel yn y cwmwl, gyda 5 GB o le storio am ddim a mwy na 1 TB os byddwch chi'n dewis premiwm
Gellir storio rendro gweledol yn arddangos rhai o’r mathau o gynnwys yn ddiogel yn Office
Rhannu â ffrindiau...
...hyd yn oed os nad oes ganddyn nhw Office. Cydweithio'n ddi-dor a chreu ffeiliau gyda'ch ffrindiau a'ch teulu
Cynrychioliad gweledol o deulu yn rhannu cynnwys
Diogelu eich anwyliaid
Diogelu eich anwyliaid â nodweddion diogelwch digidol a chorfforol a'r ap Family Safety
Sgrinluniau symudol a bwrdd gwaith o’r ap Diogelwch Teulu sy’n helpu teuluoedd i gadw mewn cysylltiad ac yn ddiogel
Mwy o apiau mewn llai o leoedd
Mae'r Office newydd yn dod â'ch hoff apiau Microsoft i gyd at ei gilydd ar un llwyfan sythweledol
Darlun o bos yn dangos rhyng-gysylltiad rhaglenni o fewn Office
Cael yr ap symudol Office am ddim