Office त येवकार

निर्माण करूंक, संवाद करूंक, सहयोग करूंक आनी काम करून घेवंक तुमची सुवात.

Office च्या फुकट वर्जनाखातीर सायन अप करचें

खंयच्याय डिव्हायसातल्यान तुमच्या आवडीचीं उत्पादकताय ऍप्लिकेशनां वापरूंक सायन इन करचें

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

OneDrive

Outlook

Teams

OfficeवांगडाMicrosoft 365प्रिमियम ऍप्लिकेशनां मेळोवचीं