तुमच्या Office त येवकार

पुरया तरेन नवो Microsoft Office तुमच्या आवडट्या ऍप्लिकेशनां वरवीं तुमकां निर्माण करूंक, वांटणी करूंक आनी सहयोग करूंक मदत करता

Office च्या फुकट वर्जनाखातीर सायन अप करचें
फुकट वा प्रिमियम:
Office तुमचे खातीर उपलब्ध आसा
सगळ्याक क्लावड सांठवण आनी गरजेचें Office ऍप्लिकेशनां वॅबार मेळटात, निशुल्क रितीन
फुकट खातीर Office वांगडा उपलब्ध कांय फुकट ऍप्लिकेशनां दाखोवपी टायल्स
खंयच्याय ऍप्लिकेशना वरवीं खंयूय आनी केन्नाय निर्माण करचें
तुमी आनी तुमच्या कुटुंबान सोंपेंपणान विसर्जक आनी सामकें ओडलायणी फायली, फोटो आल्बम आनी चड निर्माण करूंक जाता, सगळें Office ह्या युनिफायड अणभवा खाला
Microsoft Office वांगडा फुकट निर्मिती शक्यतायांचें प्रदर्शन घडोवपी टायल्स निर्माण करचे
आत्मविश्वासान सांठोवन दवरचें
तुमच्यो फायली आनी स्मृती क्लावडांत सुरक्षीत उरतात, 5 GB फुकट आनी 1 TB+ जर तुमी प्रिमियम घेतलें जाल्यार
दृश्य कांय मजकूराचें प्रदर्शन करता जें Office चेर सुरक्षीत सांठयल्लें आसा
इश्टां कडेन वांटणी करची
...तांचे कडेन Office नासलें लेगीत जाल्यार. तुमच्या इश्टा आनी कुटुंबा वांगडा सुरळीत रितीन सहयोग करचो आनी फायली निर्माण करच्यो
कुटुंब वांगडी मजकूराचें दृश्य सादरीकरण
तुमच्या मोगाच्या मनशांक सुरक्षीत दवरात
डिजिटल आनी शारिरीक सुरक्षा खाशेलपणा आनी कुटुंब सुरक्षा ऍप्लिकेशनां वरवीं तुमच्या मोगाच्या मनशाक सुरक्षीत दवरात
कुटुंब सुरक्षा ऍप्लिकेशनच्यो मोबायल आनी डॅस्कटॉप स्क्रिनशॉट्स घेतिल्ल्यान कुटुंबांक जोडिल्लें आनी सुरक्षीत रावंक आदार मेळटा
कमी जाग्यांनी चड ऍप्लिकेशनां
नवें Office तुमचें आवडटे Microsoft ऍप्लिकेशनां सगळीं एका प्रतिभावंत प्लॅटफॉर्मार वांगडा हाडटात
Office त ऍप्लिकेशनांची अंतर्गत-जोडणी दाखोवपी कुवाडें चित्र
फुकट Office मोबायल ऍप्लिकेशन मेळोवचो