ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ Office ຂອງທ່ານ

Microsoft Office ໃໝ່ຫຼ້າສຸດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງ, ແຊຣ໌ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ທັງໝົດໃນບ່ອນດຽວດ້ວຍແອັບທີ່ມັກຂອງທ່ານ

ລົງທະບຽນສຳລຊັບ Office ເວີຊັນຟຣີ
ຟຣີ ຫຼື ພຣີມຽມ:
Office ມີທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຄລາວ ແລະແອັບ essential Office ທີ່ຈຳເປັນໃນເວັບ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໄທລ໌ທີ່ສະແດງແອັບພລິເຄຊັນບາງລາຍການທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ Office ໄດ້ຟຣີ
ສ້າງໄດ້ທຸກບ່ອນ, ທຸກເວລາ, ດ້ວຍແອັບໃດກໍ່ໄດ້
ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານສາມາດສ້າງໄຟລ໌, ອາລະບ້ຳຮູບຖ່າຍ ແລະອື່ນໆທີ່ສົມຈິງ ແລະ ໂດດເດັ່ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ທັງໝົດຢູ່ໃນປະສົບການໃຊ້ Office ທີ່ລວມເປັນໜຶ່ງດຽວ
ສ້າງໄທລ໌ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຟຣີບາງສ່ວນດ້ວຍ Microsoft Office
ຈັດເກັບດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ
ໄຟລ໌ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳຂອງທ່ານຈະປອດໄພໃນຄລາວ, ດ້ວຍພື້ນທີ່ຟຣີ 5 GB ແລະ 1 TB+ ຖ້າທ່ານໃຊ້ແບບພຣີມຽມ
ການສະແດງພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາງປະເພດຂອງເນື້ອຫາທີ່ສາມາດຈັດເກັບໄວ້ຢ່າງປອດໄພໃນ Office
ແຊຣ໌ກັບໝູ່...
...ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ມີ Office ກໍ່ຕາມ. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ສ້າງໄຟລ໌ກັບໝູ່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ
ການສະແດງພາບເນື້ອຫາການແບ່ງປັນຂອງຄອບຄົວ
ປົກປ້ອງຄົນຮັກຂອງທ່ານ
ປົກປ້ອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກດ້ວຍຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພທາງດິຈິຕອລ ແລະ ທາງກາຍະພາບ ແລະ ແອັບຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຄອບ​ຄົວ
ພາບໜ້າຈໍມືຖື ແລະ ເດັສທັອບຂອງແອັບ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຄອບ​ຄົວ ຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ປອດໄພ
ແອັບຫຼາຍຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່ທີ່ໜ້ອຍລົງ
Office ໃໝ່ຈະຮວບຮວມແອັບ Microsoft ທີ່ມັກຂອງທ່ານທັງໝົດໄວ້ໃນແພລດຟອມດຽວທີ່ໃຊ້ງານງ່າຍ
ພາບປະກອບປິດສະໜາທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງແອັບພລິເຄຊັນພາຍໃນ Office
ຮັບເອົາແອັບມືຖື Office ຟຣີ