உங்கள் Office-க்கு வரவேற்கிறோம்

புதிய Microsoft Office ஆனது, உங்களுக்குப் பிடித்த பயன்பாடுகளுடன் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் உருவாக்கவும், பகிரவும் மற்றும் கூட்டுப்பணியாற்றவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது.

Office-இன் இலவசப் பதிப்பிற்குப் பதிவுபெறவும்
இலவச அல்லது பிரீமியம்:
Office நீங்கள் உள்ளடக்கியுள்ளீர்கள்
அனைவருக்கும் கிளவுட் சேமிப்பகம் மற்றும் அத்தியாவசிய Office பயன்பாடுகள் இணையத்தில் இலவசமாகக் கிடைக்கும்
இலவசமாக Office உடன் கிடைக்கும் சில இலவசப் பயன்பாடுகளைக் குறிக்கும் டைல்கள்
எங்கும், எந்த நேரத்திலும், எந்தப் பயன்பாட்டிலும் உருவாக்கவும்
நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தினரும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட Office அனுபவத்தில், அற்புதமான மற்றும் பிரமிக்க வைக்கும் கோப்புகள், புகைப்பட ஆல்பங்கள் மற்றும் பலவற்றை எளிதாக உருவாக்கலாம்
Microsoft Office உடனான இலவச உருவாக்கச் சாத்தியங்கள் சிலவற்றைக் காட்டும் டைல்களை உருவாக்கவும்
நம்பிக்கையுடன் சேமிக்கவும்
உங்கள் கோப்புகளும் நினைவுகளும் கிளவுடில் பாதுகாப்பாகவும் பத்திரமாகவும் இருக்கும், 5 GB இலவசத்துடன் மற்றும் 1 TB+ நீங்கள் பிரீமியம் சேவையைப் பயன்படுத்தினால்
Office-இல் பாதுகாப்பாகச் சேமிக்கக்கூடிய சில உள்ளடக்க வகைகளை தெளிவாகக் காட்டும் காட்சிசார் வழங்கல்கள்
நண்பர்களுடன் பகிரவும்...
..அவர்களிடம் Office இல்லாவிட்டாலும் கூட. உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் தடையின்றி ஒத்துழைத்துக் கோப்புகளை உருவாக்கவும்
ஒரு குடும்பப் பகிர்வு உள்ளடக்கத்தின் காட்சிசார் பிரதிநிதித்துவம்
உங்கள் அன்புக்குரியவர்களைப் பாதுகாக்கவும்
டிஜிட்டல் மற்றும் உடல் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மற்றும் குடும்பப் பாதுகாப்புப் பயன்பாடுகள் மூலம் நீங்கள் விரும்புபவர்களைப் பாதுகாக்கவும்
குடும்பங்கள் பாதுகாப்புப் பயன்பாட்டின் மொபைல் மற்றும் டெஸ்க்டாப் ஸ்கிரீன் கிளிப்பிங்குகள், குடும்பங்கள் இணைந்து இருக்கவும் பாதுகாப்பாக இருக்கவும் உதவுகிறது
குறைவான இடங்களில் அதிகப் பயன்பாடுகள்
புதிய Office, உங்களுக்குப் பிடித்த Microsoft பயன்பாடுகள் அனைத்தையும் ஒரே, உள்ளுணர்வுத் தளத்தில் கொண்டுவருகிறது
Office-க்குள் பயன்பாடுகள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டிருப்பதைக் காட்டும் புதிர் விளக்கம்
இலவச Office மொபைல் பயன்பாட்டைப் பெறவும்